Site name

Dry Needling

Effectieve behandeling bij pijn

dry needling terpstraafspraak

Dry Needling is een vrij nieuwe behandelmethode in Nederland. De methode is in Canada ontwikkeld en wordt daar al jaren door fysiotherapeuten toegepast. Door middel van speciale technieken wordt de 'triggerpoint' in een spier aangeprikt met een acupunctuurnaald: hierdoor wordt de spier snel en langdurig ontspannen.

Dry Needling is geen acupunctuur
Dry Needling is gebaseerd op westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur. Dry Needling gebruikt wel hetzelfde soort naaldje, maar bij Dry Needling wordt dit specifiek gericht op zogenaamde triggerpoints die kort gestimuleerd worden. Bij acupunctuur worden vaak meerdere naalden oppervlakkig in het lichaam gezet die daar enige tijd blijven zitten. Deze richten zich op de energiebanen in het lichaam. Bij Dry Needling wordt meestal maar één naald gebruikt, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikt.

Wat is een triggerpoint?
Een triggerpoint is een ‘knoop’ in een spier, die naast de lokale drukpijn vaak uitstraling geeft. Een triggerpoint zorgt ervoor dat er in de aangedane spier een strakke band of verharding ontstaat. De triggerpoint is voelbaar als het meest pijnlijke punt in deze strakke band. Enkele voorbeelden van triggerpoints zijn: pijnlijke nekspieren die uitstraling geven tussen de schouderbladen of richting de arm of rugklachten die uitstralen naar de bilregio of naar uw bovenbeen. Door de triggerpoint aan te prikken, wordt zowel de lokale (druk)pijn als de uitstraling verminderd.

Triggerpoints kunnen zicht als volgt uiten:

  • Pijn en stijfheid lokaal in een spier
  • Uitstraling (pijn op afstand)
  • Verminderde beweeglijkheid van de gewrichten in de regio van de betrokken spier(en)
  • Verminderde kracht van de betrokken spier(en)
  • Pijnontwijkend gedrag (anders bewegen)
  • Tintelingen in de arm of in het been
  • Hoofdpijn en duizeligheid

Herkent u zich in één van deze klachten en wilt u van de pijn af, maak dan een afspraak.

Hoe ontstaan Triggerpoints?
Triggerpoints kunnen plotseling ontstaan door bijvoorbeeld een verkeerde beweging (vertillen), een ongeluk of sportletsel. Er kunnen echter ook chronische triggerpoints aanwezig zijn, zonder duidelijke oorzaak. Vaak ligt de oorzaak hiervan in langdurige overbelasting door bijvoorbeeld houding, werkbelasting of sport. Ook na een operatie, door een arm of been in het gips of door het gebruik van een brace of mitella kunnen triggerpoints ontstaan.

Ook psychologische factoren kunnen leiden tot een triggerpoint. Stress of depressie kan er voor zorgen dat de spierspanning toeneemt. Op de lange termijn kan dit leiden tot het ontwikkelen van triggerpoints.

De behandeling door de fysiotherapeut
Na een gesprek waarin we uw klachten in beeld brengen volgt een lichamelijk onderzoek. Hierin wordt gekeken of de herkenbare pijnklachten vanuit de spieren kunnen worden geprovoceerd. Met Dry Needling wordt precies ter hoogte van de triggerpoint (de ‘knoop’) behandeld om de spier te ontspannen. De behandeling richt zich op het ‘uitschakelen’ van de triggerpoints. Het kan zijn dat er meerdere keren geprikt moet worden om alle triggerpoints te bereiken.

Hoe voelt Dry Needling aan?
Het naaldje dat wordt gebruikt is zó dun, dat u het inbrengen ervan meestal niet eens voelt. Wanneer de triggerpoint wordt bereikt, kan de spier zich even kort aanspannen (‘twitch’). U kunt dit ervaren als een soort krampgevoel. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kunt u weer makkelijker bewegen. De spieren kunnen achteraf wel even vermoeid en zwaar aanvoelen; dit is echter van korte duur.

Wat mag ik doen na Dry Needling?
U mag bijna alles doen, behalve uzelf (te) zwaar belasten.

Wat zijn de kosten van Dry Needling?
Dry Needling valt onder de reguliere vergoeding voor fysiotherapie. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie worden de behandelingen door uw zorgverzekeraar vergoed. Er geldt geen apart tarief voor deze behandeltechniek.