Site name

Vergoedingen

De vergoedingen voor fysiotherapie zijn steeds ingewikkelder geworden. Daarom informeer ik u hier graag over. Voor informatie, advies en uitleg ben ik natuurlijk vrijblijvend bereikbaar. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact op.

Basisverzekering

Uw basisverzekering is in de volgende situaties toepasbaar:

U heeft een operatie ondergaan:
In dit geval gaat uw basisverzekering in. In de meeste gevallen geldt de indicatie (vergoeding) voor 1 jaar. In sommige gevallen is dit 6 maanden.

U heeft een breuk (fractuur):
In dit geval gaat uw basisverzekering in. Afhankelijk van de locatie en aard van de breuk krijgt u een indicatie (vergoeding) voor één jaar of zes maanden.

U heeft een chronische aandoening:
• Alleen chronische aandoeningen die op de ‘lijst van Borst’ staan worden vergoed vanuit uw basisverzekering. U kunt dit bij uw fysiotherapeut navragen.
• De meeste verzekeringen geven een ‘levenslange’ indicatie af als u een chronische aandoening heeft (bijvoorbeeld MS, Parkinson of een dwarslaesie).
• In sommige gevallen moet er regelmatig een nieuwe verwijzing van de specialist worden opgevraagd (dit verschilt per verzekeraar).

Als fysiotherapie uit uw basisverzekering wordt vergoed, gelden de volgende regels:
U moet eerst uw kalenderjaar uw eigen risico opmaken.
In de meeste gevallen is uw eigen risico reeds op gegaan aan ziekenhuiskosten, bezoeken aan specialisten of medicatie. Is dit niet het geval, dan kan het zijn dat u van uw verzekeraar een aantal rekeningen fysiotherapie krijgt totdat uw eigen risico op is.

Er is in de basisverzekering een eigen risico fysiotherapie aanwezig van 20 behandelingen.
Naast het eigen risico van het kalenderjaar, is er een eenmalig eigen risico fysiotherapie. Op dit moment betreft dit de eerst 20 behandelingen. Dit eigen risico wordt, in tegenstelling tot uw eigen risico van het kalenderjaar, verrekend met uw aanvullende verzekering. Het eigen risico fysiotherapie geldt één keer per indicatie. Heeft u dus een ‘levenslange’ diagnose, dan geldt dit alleen bij de eerste keer dat u hiervoor de fysiotherapeut bezoekt.

Aanvullende verzekering

Uw aanvullende verzekering is in de volgende situaties toepasbaar:

U heeft een ‘niet chronische aandoening’:
In het geval dat uw klachten niet voorkomen op de ‘lijst van Borst’ gaat uw aanvullende verzekering in. Bij de meest gewrichtsklachten is dit het geval. U kunt dit navragen bij uw fysiotherapeut.

U heeft een chronische aandoening, maar deze komt niet voor op de ‘lijst van Borst’:
In dit geval gaat uw aanvullende verzekering in. Ook al is uw aandoening chronisch, uw verzekeraar vergoedt fysiotherapie bij deze aandoening niet vanuit de basisverzekering.

U heeft een chronische aandoening en deze staat op de ‘lijst van Borst’, maar valt onder ‘niet chronisch’:
In dit geval gaat uw aanvullende verzekering in. Ook al is uw aandoening chronisch, uw
verzekeraar vergoedt fysiotherapie bij deze aandoening niet vanuit de basisverzekering.

Aanvullende verzekering: géén eigen risico

In uw aanvullende verzekering heeft u geen eigen risico. U krijgt het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent vergoed. Heeft u nog fysiotherapie nodig nadat uw behandelingen op zijn? In sommige gevallen bent u in plaats van een behandelaantal voor een vast bedrag verzekerd. In dit geval gelden de tarieven van uw eigen verzekeraar.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op.

Particuliere tarieven

Bent u niet verzekerd? Dan brengen wij de volgende tarieven in rekening.

Screening, intake en onderzoek € 64,-
Intake en onderzoek na verwijzing € 64,-
Eenmalig consult € 64,-
Zitting Fysiotherapie € 44,-
Zitting Manuele Therapie € 50,-
Toeslag aan huis behandeling (per zitting) € 20
Lange zitting (bij specifieke aandoeningen) € 90,-
Verslaglegging Fysiotherapie aan derden € 90,-
Telefonische zitting € 20,-
Niet nagekomen afspraak € 18,-