Site name

Afspraak maken

contactU kunt op verschillende manieren een afspraak maken. Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijkheden.

Telefonisch
De praktijk is telefonisch bereikbaar op nummer 06-12445477.

Buiten openingstijden
Buiten de openingstijden kunt u inspreken op de voicemail, een WhatsApp of een email sturen naar info@fysiotherapieterpstra.nl . Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

E-mailadres
info@fysiotherapieterpstra.nl

Géén verwijsbrief nodig
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk; een verwijzing van een huisarts of specialist is niet meer noodzakelijk.

Afspraak afzeggen
Ik verzoek u vriendelijk om uw afspraak 24 uur van tevoren af te zeggen. Lukt dit niet? Dan ben ik helaas genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen. Let op: niet of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden.

Meenemen

  • Neem uw (geldige) identificatiebewijs en uw verzekeringspasje mee. Dan kunnen uw verzekeringsgegevens opgevraagd worden en ik kan u dan informeren over de vergoeding van uw therapie.
  • Als u een verwijsbrief heeft, neemt u deze alstublieft mee.
  • Neem voor uw eigen hygiëne een handdoek mee.

Wat mag u verwachten van een eerste afspraak?
U kunt plaats nemen in de wachtkamer, waar u wordt opgehaald. Uw persoonsgegevens die tijdens de aanmelding genoteerd zijn worden gecheckt en er wordt een behandeldossier aangemaakt. Indien u geen verwijzing heeft zal eerst een screening gedaan worden; hiermee wordt bepaald of uw klachten geschikt zijn om door een fysiotherapeut behandeld te worden. Wanneer uw klachten geschikt zijn bevonden, volgt daarna een anamnese (vraaggesprek). Hierin wordt uw klacht uitvoerig besproken. Dit deel van het onderzoek geeft ons de meeste informatie en zal vaak het grootste deel van het onderzoek in beslag nemen. In de meeste gevallen zal de anamnese gevolgd worden door een lichamelijk onderzoek. Tijdens het onderzoek kan het noodzakelijk dat u zich gedeeltelijk moet uitkleden. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. In dit behandelplan zal de therapievorm en een inschatting van het aantal behandelingen worden besproken met u. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak voor de behandeling. Indien er tijd is, zal deze behandeling gelijk na het onderzoek gedaan worden. De duur van een behandeling zal gemiddeld 25 minuten bedragen.